Giá bán:
Liên hệ

QUI CÁCH: 250g

THÀNH PHẦN:

Bacillus subtillis, Bacilus licheniformis, Protease, chất mang (Dextrose)

CÔNG DỤNG:

-    Xử lý nhanh vật chất lơ lửng, giảm hàm lượng hữu cơ trong nước. Khử khí độc NO2, NH3.
-    Làm sạch nước cho màu nước đẹp, chống nhớt bạt đáy ao.

Mô tả sản phẩm

CÁCH SỬ DỤNG: 

-    Phân hủy chất hữu cơ, làm sạch nước: 250g/2.500-3.000m3 nước.
-    Xử lý vật chất lơ lửng: 250g/2.000m3 nước.
-    Khử khí độc, chống nhớt bạt đáy: 250g/1.000-1.500m3 nước, sử dụng 3-5 ngày/lần.