Giá bán:
Liên hệ

Vi Sinh Cắt Tảo, Tẩy Nhớt Bạt

QUI CÁCH: 227g

THÀNH PHẦN:

Bacillus subtillis, Bacilus licheniformis, Protease, chất mang (Dextrose)

CÔNG DỤNG: 

- Ổn định mật độ tảo, khống chế tảo độc (tảo lam, tảo đỏ, tảo mắt,…)
- Chống và làm sạch nhớt bạt đáy.
- Làm sạch nước, cho màu nước đẹp.
- Xử lý chất hữu cơ lơ lửng, làm giảm lợn cợn nước.

Mô tả sản phẩm

CÁCH SỬ DỤNG:

- Phân hủy chất hữu cơ, làm sạch nước: 227/2.000-3.000m3 nước.
- Giảm tảo xanh đậm (tảo lam, tảo đỏ), giảm chất lợn cợn trong nước, làm sạch nhớt bạt đáy: 227g/1.000-1.500m3 nước.
- Đánh trực tiếp xuống ao vào buổi sáng. Kết hợp quạt nước hoặc chạy oxy đáy, định kỳ 3-5 ngày/lần.